خانه / farhadipouya

farhadipouya

امدال کنه سلمنابه چه معناست؟!

663

امدال کنه سلمنا به چه معنااست؟ امدال واژه لری به معنی پس و سپس است و سلمنا واژه عربی است که بنا به گفته علامه دهخدا به معنی تسلیم شدن و تصدیق کردن سخن و گفتار طرف مقابل باید دانست که این ترکیب زیرکانه واژگان لری و عربی اغلب در …

ادامه مطالب ...

مبارک باد مدرسه جدید برای بچه های بختیاری

WhatsApp Image 2019-11-07 at 13.39.03

مبارک باد مدرسه جدید.برای بچه های بختیاری درود.ومبارکباد وسپاس فراوان بر بهداد بابایی ونویدافقه که امید ونشاط و  شادمانی رابرای کودکان بلوط و سخره واسمان بلند به سوغات فرستادن. درود وسپاس برانجمن حامی خصوصا مهندس رضا بابکی. سپاس بی کران بر مدیر انتشارات نگاه :دوست عزیز رئیس دانایی . ودرنهایت …

ادامه مطالب ...