خانه / ویژه نامه

ویژه نامه

امدال کنه سلمنابه چه معناست؟!

663

امدال کنه سلمنا به چه معنااست؟ امدال واژه لری به معنی پس و سپس است و سلمنا واژه عربی است که بنا به گفته علامه دهخدا به معنی تسلیم شدن و تصدیق کردن سخن و گفتار طرف مقابل باید دانست که این ترکیب زیرکانه واژگان لری و عربی اغلب در …

ادامه مطالب ...