خانه / خانه اسناد

خانه اسناد

پروانه سالن نمایش سینما رنگین کمان خرم آباد

01f7ebf7-2499-4f04-91f1-aa8ee2678e67

پروانه سالن نمایش سینما رنگین کمان خرم آباد به نام آقایان ایرج جوادی فرزند صادق سیدسعیدآراسته فرزندسیداسماعیل. سال ۱۳۵۱خورشیدی صادرشد این سینما یکی از بزرگترین سینماهای غرب کشور بود که قادر به پخش فیلم های هفتادمیلی متری واکران فیلم های سی وپنج میلی متری بوداین سینما در ابتدای خیابان سازمان …

ادامه مطالب ...

تصویری از کهنترین سند خطی لرستان

32c5baec-b549-4f38-8065-a391911c2baa

تصویری از کهنترین سند خطی لرستان, که به شماره ۲۷۲۶۴ در تاریح ۲۷/۵/۱۳۸۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است, این سند تاریخی از اسناد دیوانی محمدزمان بگ فیلی فرمانده فوج یوزباشی لرستان فیلی می باشد که در سال ۱۱۵۳ ه ق از طرف دولت افشار در وجه …

ادامه مطالب ...

میر سید علی جزایری به روایت شادروان محمد رضا والی زاده معجزی ( بخش اول)

img09365032-300x200

سادات جزایری لرستان که عموماً در شهر خرم آباد سکونت دارند از جمله اصیل ترین و شریف ترین سادات ایران می باشند و از میان آنها علماء دانشمندان و فضلا و ائمه جماعت وزهاد و بزرگان برخاسته و از اواخر عصر صفویه الی عصر حاضر مرجع مهم روحانیت در حل …

ادامه مطالب ...

اسناد تاریخی

1225

    بسم الله الرحمن الرحیم سند تاریخی و پیشینۀ وقف نامه گرمابه حکیم باشی شرعیت دستور (مورد قبول شرع) بر تسطیر(نوشتن) این اسطور (نوشته ها) شریفه سعادت (سعادت بالا) گنجوران (گنج ها و خواشته های اندوخته شده) امت و موفق به توفیقات حضرت سبحانی و مشمول عواطف جناب ربانی …

ادامه مطالب ...